Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge dig en djup och ingående kunskap om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement. Fokus kommer att riktas mot de olika möjligheter som står till företagets förfogande när det gäller att anskaffa riskkapital och investerarens behov att gardera sig mot ofördelaktiga svängningar på den finansiella marknaden.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4691

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 46 - 50
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2161

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Vissa moment av kursen kan komma att ges via videokonferens mellan campusorterna Sundsvall och Östersund.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B) inklusive Finansiering 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00