Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper kring hur företagsekonomiska arbetsuppgifter utförs på arbetsplatser. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska du praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen och du ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom ämnet företagsekonomi. Kursen ingår i kandidat-, magister- eller civilekonomexamen.

Vårterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4190

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Undervisningens upplägg

Campuskurs:
Undervisning via handledning samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Examination sker genom en godkänd praktikplan, genomförd praktikperiod samt en individuell skriftlig rapport som seminariebehandlas.

Distanskurs:
Undervisning via utlagt handledning och kommunikation i ett nätbaserat forum samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. Examination sker genom en godkänd praktikplan, genomförd praktikperiod samt en individuell skriftlig rapport som seminariebehandlas.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i företagsekonomi på A/B-nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-12-08