Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp

Kursen innefattar praktik inom det företagsekonomiska området och kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska du praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen och du ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom ämnet företagsekonomi.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4710

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i företagsekonomi på A/B-nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00