Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper om marknadsföring och affärsförhandlingar på en global marknad. I kursen behandlas internationaliseringsprocesser, etablering på utländska marknader och olika exportstrategiska frågeställningar. Vidare diskuteras betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer vid internationella affärer. Kursen kan komma att ges på engelska.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 40 - 44
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-L4481

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid Campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-01