Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper om marknadsföring och affärsförhandlingar på en global marknad. I kursen behandlas internationaliseringsprocesser, etablering på utländska marknader och olika exportstrategiska frågeställningar. Vidare diskuteras betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer vid internationella affärer. Kursen kan komma att ges på engelska.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 41 - 45
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4721

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00