Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp

Kursen behandlar relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi från både ett kundperspektiv samt ett företagsperspektiv.

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 7
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-L4270

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid Campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-02