Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen behandlar relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi från både ett kundperspektiv samt ett företagsperspektiv.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.