Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp

Kursen behandlar relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi från både ett kundperspektiv samt ett företagsperspektiv.

Vårterminen 2022

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 7
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4262

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid Campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B), minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller