Företagsekonomi GR (C), Transformativt Ledarskap, 7,5 hp

Välkommen till denna kurs i ledarskap vid organisationsförändringar! Här kommer du att lära dig om vikten av att ta hänsyn till organisationskulturen och de olika subkulturerna för att få till stånd en effektiv förändring. Olika typer av styrning och situationsanpassat ledarskap analyseras när det gäller att anpassa sig till dagens affärsklimat och lyckas på den globala marknaden.

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 50
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-L2171

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A,B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00