Fortsättningskurs i ekonomi för elitidrottare, 120 hp

Kurspaketet ska ge studenten grundläggande och fördjupande kunskaper i företagsekonomi och närliggande ämnen utifrån praktiska frågor relaterade till studentens egna förutsättningar som elitidrottare.

Termin 1: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Termin 2: Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Termin 3: Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp
Termin 4: Nationalekonomi GR (A), Makroekonom, 15 hp
Termin 5: Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp
Termin 6: Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp
Termin 7: Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 7,5 hp
Termin 8: Statistik GR (A), Grundkurs 15 hp
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-LA010

Sista anmälan: 15 april 2021

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

samt

Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp, FÖ127G
(OB 5)

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster. Examination sker på distans samt kan även ske på godkända examinationsplatser i Sverige.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp
Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller