Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp

Spara favorit

Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling är en utbildning om betydelsen av entreprenörskap och entreprenörer i samhället. Kursen vänder sig till dig som har intresse för entreprenörskap som drivkraft för kreativ samhällsutveckling. I kursen blandas teori, praktisk tillämpning och internationellt studiebesök.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Sammankomster

Under kursens gång träffas vi fem gånger á två dagar.
Vid varje träff/tillfälle har kvalitetsteknik en dag och företagsekonomin en dag.
Totalt träffas gruppen 10 dagar.

Kursplaner

Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: Ett internationellt perspektiv, 15 hp