Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp

Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling är en utbildning om betydelsen av entreprenörskap och entreprenörer i samhället. Kursen vänder sig till dig som har intresse för entreprenörskap som drivkraft för kreativ samhällsutveckling. I kursen blandas teori, praktisk tillämpning och internationellt studiebesök.
  • Start: Vårterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 4 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska träffar: 5
  • Anmälningskod: MIU-L4360

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Behörighet

Grundläggande behörighet

Sammankomster

Under kursens gång träffas vi fem gånger á två dagar.
Vid varje träff/tillfälle har kvalitetsteknik en dag och företagsekonomin en dag.
Totalt träffas gruppen 10 dagar.

Kursplaner

Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: Ett internationellt perspektiv, 15 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46 (0)10-142 80 00