Genusvetenskap handlar om att undersöka och problematisera det vi till vardags kallar kön. Ämnet innefattar inriktningar som könsteoretisk forskning, feministisk forskning, mansforskning och sexualitetsforskning.

I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt. Föreställningar och berättelser om kön och genus genomsyrar vårt tänkande och präglar inte bara sexualitet och familjeliv utan också områden som arbetsmarknad, politik, religion och juridik. Genus är en term som pekar på en särskild aspekt av allt mänskligt liv.

Sidan uppdaterades 2014-08-22