Genus och Politik, 7,5 hp

Spara favorit

Kurspaketet vänder sig till dig som är intresserad av genusvetenskapliga analyser av centrala politisk-filosofiska begrepp som representativitet, medborgarskap och demokrati. Här introduceras feministisk statsvetenskaplig forskning och intersektionella perspektiv på politiska teman behandlas, exempel på sådant teman är migration som är en kontext där betydelsen av medborgarskap och nationell gemenskap förhandlas.

Tillgång till Internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Kursplaner

Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp

Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp