Genusvetenskap AV, Magisteruppsats, 15 hp

Kursen syftar till att studenten ska utföra en självständig genusvetenskaplig undersökning som innefattar att använda sig av och förhålla sig till genusvetenskapliga teorier och metodologier på ett medvetet och kritiskt reflekterande sätt. Studenten ska utforma genusvetenskapligt relevanta frågeställningar samt under kursen fördjupa sin förmåga att urskilja, samla in och bearbeta ett relevant empiriskt material, alternativt utföra en teoretiskt argumenterande studie. Resultatet ska presenteras i skriftlig form. I kursen ingår även att försvara sitt arbete samt att opponera på någon annans arbete.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7150

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges på helfart distans. Examinerande seminarier sker live online.

Behörighet

Kandidatexamen med 180 hp (med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet genusvetenskap eller annat ämne inom humaniora eller samhällsvetenskap samt 15 hp genusvetenskap på avancerad nivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25