Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i Genusvetenskap, 30 hp

Kandidatkursen i genusvetenskap bygger vidare på B-kursens fördjupning inom genusvetenskapliga, feministiska och intersektionella kunskapsområden, och betonar särskilt ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständigt arbete. Kursen ger både teoretisk och metodologisk fördjupning samt kontinuerlig individuell handledning i det egna arbetet med en kandidatuppsats. Uppsatsarbetet integreras fortlöpande genom hela kursen men intensiveras i sista delkursen
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7271

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans 50%. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning online samt frivilliga fysiska träffar/seminarier i Östersund och Sundsvall.

Behörighet

Minst 30 hp från Genusvetenskap GR (A), Feministiska studier GR (A) eller Sociologi GR (A), Sociologi och genus samt Genusvetenskap GR (B) 30 hp alternativt Feministiska studier GR (B).

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25