Geografi är ett ämne där vi studerar miljö- och samhällsfrågor i olika delar av världen, både i städer och på landsbygden. Geografiämnet betonar särskilt samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv och hur landskap formas och förändras. Därför blir också hållbarhet ett viktigt begrepp inom ämnet.

Inom geografiämnet ryms både naturvetenskapliga perspektiv och samhällsvetenskapliga perspektiv där många geografiska frågeställningar finner sina svar genom att båda perspektiven beaktas. Att utgå från en geografisk dimension innebär att vi kombinerar studier av platser, landskap och regioner med relationer mellan natur- och kulturförhållanden. I geografiska studier är det rumsliga perspektivet centralt. Det betyder att vi utgår från hur objekt och företeelser eller processer är rumsligt placerade och ordnade i förhållande till varandra.

Vid Mittuniversitetet ges för närvarande kurser i geografi inom lärarutbildningen och som uppdragsutbildning till grundskollärare (Lärarlyftet), som fristående distanskurser samt kurser inom det kommande programmet om Klimatförändringar: politik och samhällsutveckling.

Geografer kan till exempel arbeta med samhällsplanering som rör klimatförändringar eller miljökonsekvenser, utvecklingsfrågor som rör jordbruksutveckling, urbanisering, miljövårdsfrågor eller olika hållbarhetsfrågor i Sverige eller internationellt.

Sidan uppdaterades 2020-06-05