Geografi är ett ämne där vi studerar miljö- och samhällsfrågor i olika delar av världen, i städer och på landsbygden.

Geografiämnet betonar särskilt samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv på hur naturen och människan format och formar landskapet. Inom geografiämnet ryms både naturvetenskapliga perspektiv (naturgeografi) och samhällsvetenskapliga perspektiv (kulturgeografi) och många geografiska frågeställningar finner sina svar genom att båda perspektiven beaktas. Geografer kan till exempel arbeta med samhällsplanering som rör klimatförändringar, miljökonsekvenser, utvecklingsfrågor som rör jordbruksutveckling, urbanisering, miljövårdsfrågor eller med olika hållbarhetsfrågor i Sverige eller internationellt.