Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

I denna kurs får du kunskap om, och förståelse för, globala geografiska förändringsprocesser som en följd av miljö- och klimatförändringar. Vilka förändringar sker redan nu, vilka är de bakomliggande orsakerna? Vilka effekter kan identifieras i världen, varför? Kursen tar upp olika regioners och länders ekonomiska, kulturella, sociala och politiska förhållanden. Stor vikt läggs på att ur ett kombinerat samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv, fördjupa och utveckla dina kunskaper om hållbar utveckling, klimat, befolkningsutveckling, globalisering och naturresursutnyttjande.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4773

Sista anmälan: 17 april 2023

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4731

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distanskurs. Inga obligatoriska sammankomster.

Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09