Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

I denna kurs får du kunskap om, och förståelse för, de geografiska förändringar som idag sker globalt som en följd av ett förändrat klimat samt en utökad kulturell och ekonomisk integration. Kursen tar upp olika regioners och länders ekonomiska, kulturella, sociala och politiska förhållanden mot bakgrund av de snabba förändringsprocesser som berör världen idag. Under kursen diskuteras globalisering som fenomen kopplat till miljöförändringar.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4083

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Inga obligatoriska sammankomster för distansstudenter. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00