Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-L4381

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 13
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-L4030

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Sommaren 2020

roomDistans
 • Start: Sommaren 2020
 • Studieperiod: Vecka 24 - 33
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-L4079

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Höstterminen 2020

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-L4053

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Vårterminen 2021

roomDistans
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-L4740

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO . Plats bokas av studenten.
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00