Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt.
 • Start: Sommaren 2020
 • Studieperiod: Vecka 24 - 33
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-L4079

Sista anmälan: 16 mars 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-L4053

Sista anmälan: 15 april 2020

Vårterminen 2021

roomDistans
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-L4740

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sommaren 2021

roomDistans
 • Start: Sommaren 2021
 • Studieperiod: Vecka 23 - 32
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-L4129

Sista anmälan: 15 mars 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 mars

Höstterminen 2021

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-L4641

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO . Plats bokas av studenten.
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00