Juridik GR (A), Socialrätt I, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper inom socialrätt samt förmåga att med juridisk metod identifiera, analysera och lösa socialrättsliga problem. Därutöver syftar kursen till att ge en socialrättslig belysning av begrepp såsom rättssäkerhet, autonomi, integritet och legitimitet vilka alla är av avgörande betydelse inom socialrätten. Under kursen studeras det regelverk i form av grundlagar, lagar och förordningar samt andra författningar inom rättsområdet socialrätt. Inom ramen för kursen tränas studenten i juridisk problemlösning genom praktisk juridisk metod.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 40 - 49
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4711

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

Kursen sker på distans genom livesända föreläsningar och seminarier dagtid. Vissa föreläsningsmoment kan komma att vara förinspelade. Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer samt problemlösning i studiegrupp och enskilt. All undervisning är frivillig. Undervisningsmaterial distribueras genom universitetets lärplattform så internetuppkoppling krävs. Examination sker genom dels salstentamen dels genom författande av PM. Salstentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Studenten bokar plats.

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp alt. motsvarande, eller Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-08-07