Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp

Spara favorit

I denna kurs får du kunskap om globalisering ur ett kulturgeografiskt perspektiv, liksom globaliseringens orsaker och konsekvenser för samhällen runt om i världen. Vi diskuterar de möjligheter och utmaningar olika platser, regioner och grupper (landsbygdsboende, stadsbor, kvinnor, män, turister, migranter etc.) ställs inför i förhållande till globala flöden. Kursen ger insikt i människors interaktion med omgivningen – befolkningsdynamik, urbanisering och avfolkning. Kursen riktar sig till dig som vill förstå globaliseringens dynamik, samt få en grund för fortsatta studier i kulturgeografi.

Sammankomster

Inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad