Kulturgeografi GR (A), Planering i den politiska geografin, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier inom samhällsplanering och politisk geografi på alla nivåer, men med särskilt fokus på regional och lokal nivå. I kursen analyseras planering, dess bakomliggande ideologier och maktrelationer samt den varierande förmågan inom planeringen att hantera motstridiga intressen på olika nivåer. Vilken betydelse har samhällsplaneringen för att uppnå hållbar utveckling utifrån den komplexa geopolitiken? Inom kursen studeras aktuella problemområden utifrån skiftande geografiska sammanhang.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4333

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Sammankomster

Inga sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller