Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur‑ och kulturresurser, 7,5 hp

Kursen behandlar planering och förvaltning av natur- och kulturresurser med utgångspunkt från begrepp som fysisk planering och hållbarhet i Sverige, men även utifrån internationella exempel. Vad ligger till grund för dagens fysiska planering? Hur uppkommer konflikter gällande mark- och vattenanvändning; vilka aktörer kan identifieras och med vilka medel kan konflikterna hanteras? Hur sker delaktighet i planering? Detta är frågor som kommer att diskuteras under kursen för att skapa en förståelse för mark- och vattenanvändning i samband med utvecklingsfrågor.

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 17
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4282

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 17
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4302

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 18
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4410

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 18
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4420

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Campuskursen samläses med programstuderande.

För distansstudenter: Inga fysiska sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-05