Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för det vetenskapliga arbetssättet med fokus på vetenskapligt skrivande, samt kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna genomföra och redovisa empiriska undersökningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom vetenskapsteori och hur forskningsproblem formuleras och praktiseras genom övningar där både kvalitativ och kvantitativ metodik inkluderas.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 45 - 49
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4283

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 45 - 49
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4233

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Samläsning sker med studenter på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet.
För distansstudenter: Inga fysiska sammankomster. Obligatoriska nätbaserade examinerande tillfällen kan förekomma. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09