Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för det vetenskapliga arbetssättet med fokus på vetenskapligt skrivande, samt kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna genomföra och redovisa empiriska undersökningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom vetenskapsteori och hur forskningsproblem formuleras och praktiseras genom övningar där både kvalitativ och kvantitativ metodik inkluderas. Kursen är en campusbaserad kurs, men kommer att erbjudas som blended-learning för de fristående studenterna.

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 45 - 49
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4951

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller