Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för regionala utvecklingsprocesser, med särskilt fokus på den svenska och europeiska regionalpolitiken. Du kommer under kursen att arbeta med aktuella utvecklingsfrågor och exempel på svenska samt internationella projekt där turism utgör en av aspekterna. Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras centrala begrepp och teorier inom politisk och ekonomisk geografi.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande. Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl. kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller annan kulturgeografisk metodkurs om minst 7.5hp, alternativt Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp samt samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.