Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp

Kursen beskriver och analyserar turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska påverkan samt tränar dig i att kritiskt analysera de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Utifrån en kritisk diskussion om hållbarhet ska kursen bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4890

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.
Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl. kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller annan kulturgeografisk metodkurs om minst 7.5hp, alternativt Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp samt samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller