Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de processer och sociala relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv, i Sverige och internationellt. Teman som arbetskraftsrörlighet och karriärvägar, kompetens och kompetensförsörjning, diskuteras och problematiseras ur ett geografiskt perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att analysera betydelsen av genus, klass och etnicitet för arbetsdelningen på turismens arbetsmarknad.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.
Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl. kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller annan kulturgeografisk metodkurs om minst 7.5hp, alternativt Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp samt samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...