Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de processer och sociala relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv, i Sverige och internationellt. Teman som arbetskraftsrörlighet och karriärvägar, kompetens och kompetensförsörjning, diskuteras och problematiseras ur ett geografiskt perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att analysera betydelsen av genus, klass och etnicitet för arbetsdelningen på turismens arbetsmarknad.
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4880

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.
Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl. kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller annan kulturgeografisk metodkurs om minst 7.5hp, alternativt Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp samt samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller