Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Syftet med kursen är att genom fördjupande litteraturstudier med anknytning till ett valt ämnesområde uppnå ett kritiskt tänkande gällande forskning och dess vetenskaps- och samhällsteoretiska perspektiv inom kulturgeografi. Vidare syftar kursen till övningar av analys, skrivtekniska färdigheter och språklig förmåga. Detta för att förbereda studenten inför framtida vetenskapligt skrivande av självständigt arbete inom kulturgeografi.

Vårterminen 2020

infoCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 4 - 13
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-S4080

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00