Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Kursen erbjuder praktisk erfarenhet av samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion och vetenskapligt skrivande genom teoretiska och empiriska studier. Detta i syfte att utveckla din vetenskapliga mognad, stringens, kreativitet och språkliga färdigheter, samt ge fördjupade kunskaper inom kulturgeografi. Detta sker genom att du skriver ett självständigt arbete. Du förväntas delta aktivt i slutseminarier, offentligt försvara ditt självständiga arbete, göra en opponering av ett annat arbete inom kursen samt deltaga i diskussioner i samband med försvar och opposition av andras arbeten.

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4342

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4352

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4480

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4490

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Samläsning sker med studenter på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet.
För distansstudenter: Inga obligatoriska fysiska sammankomster. Obligatoriska nätbaserade examinerande tillfällen kan förekomma. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5 hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09