Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Inom makroekonomin studeras samhällsekonomin på ett övergripande plan där effekten av enskilda hushålls och företags handlanden vägs samman. Ur ett svenskt perspektiv används teorier för att förklara produktion (BNP), ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation, penningmängd och effekten av ekonomiska chocker. I den tillämpade delen av kursen används teorier om ekonomisk politik för att stimulera tillväxt, dämpa konjunktursvängningar och motverka ekonomiska kriser. Dessutom diskuteras betydelsen av institutioner, förväntningar, politikmisslyckanden och internationella beroenden.

Makroekonomi A 15hp tillsammans med Mikroekonomi A 15hp ger behörighet till B-kurserna i Nationalekonomi.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4890

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4930

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2220

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4353

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4090

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4402

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2025

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2300

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Campuskursen ges genom föreläsningar, räknestugor och seminarier. Kursen ges också på distans utan träffar på Campus, all undervisning sker då via en lärplattform med tentamen på campus. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer sparsamt. Det förekommer även icke-obligatoriska moment i form av räknestugor under dagtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-02