Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Inom makroekonomin studeras samhällsekonomin på ett övergripande plan där effekten av enskilda hushålls och företags handlanden vägs samman. Ur ett svenskt perspektiv används teorier för att förklara produktion (BNP), ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation, penningmängd och effekten av ekonomiska chocker. I den tillämpade delen av kursen används teorier om ekonomisk politik för att stimulera tillväxt, dämpa konjunktursvängningar och motverka ekonomiska kriser. Dessutom diskuteras betydelsen av institutioner, förväntningar, politikmisslyckanden och internationella beroenden.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4580

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2180

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Campuskursen ges genom föreläsningar, räknestugor och seminarier. Kursen ges också på IT-distans utan träffar på campus, all undervisning sker då via en lärplattform med tentamen på campus. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer sparsamt. Det förekommer även icke-obligatoriska moment i form av räknestugor under dagtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00