Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Inom makroekonomin studeras samhällsekonomin på ett övergripande plan där effekten av enskilda hushålls och företags handlanden vägs samman. Ur ett svenskt perspektiv används teorier för att förklara produktion (BNP), ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation, penningmängd och effekten av ekonomiska chocker. I den tillämpade delen av kursen används teorier om ekonomisk politik för att stimulera tillväxt, dämpa konjunktursvängningar och motverka ekonomiska kriser. Dessutom diskuteras betydelsen av institutioner, förväntningar, politikmisslyckanden och internationella beroenden.

Vårterminen 2022

room Distans
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Anmälningskod: MIU-L4132

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4202

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2022

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2230

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Distans
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Anmälningskod: MIU-L4060

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4100

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Vårterminen 2023

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2070

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Campuskursen ges genom föreläsningar, räknestugor och seminarier. Kursen ges också på distans utan träffar på Campus, all undervisning sker då via en lärplattform med tentamen på campus. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer sparsamt. Det förekommer även icke-obligatoriska moment i form av räknestugor under dagtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller