Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp

Nationalekonomin handlar i grunden om att hushålla med resurser och att göra val med begränsade förutsättningar. I kursen studeras mikroekonomiska teorier som förklarar hur hushåll och företag beter sig, hur marknader fungerar och hur styrmedel kan användas för att få marknader att fungera bättre. I kursen tillämpas också teorier på internationell handel för att förstå hur och varför länder handlar med varandra.

Makroekonomi A 15hp tillsammans med Mikroekonomi A 15hp ger behörighet till B-kurserna i Nationalekonomi.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4541

Sista anmälan: 17 april 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4920

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2020

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Campuskursen ges genom föreläsningar, räknestugor och seminarier. Kursen ges också på distans utan träffar på Campus, all undervisning sker då via digitala plattformar. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer sparsamt. Det förekommer även icke-obligatoriska moment under dagtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25