Nationalekonomi GR (B), 30 hp

Spara favorit

Kursen omfattar fördjupning i Mikroekonomisk teori 7,5 hp, Makroekonomisk teori 7,5 hp, Finansiell ekonomi och valutasystem 7,5 hp och Ekonometri 7,5 hp.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.