Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp

Hushåll och företag möts dagligen på mer eller mindre konkurrensutsatta marknader. På kursen används konsumtions- och produktionsteorier för att förstå hushålls och företags beteenden, som hur de optimerar sina val givet begränsningar, hur de konkurrerar strategiskt och hur styrmedel kan användas för att få marknader att fungera mer effektivt.

Breddkurser på A-nivå är ej behörighetsgivande och kan inte räknas in i behörighetskravet.

Vårterminen 2024

info Campus, Sundsvall
Se kursplanen

Vårterminen 2024

info Campus, Östersund
Se kursplanen

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4473

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4423

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2501

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-05