Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen kombineras ekonomisk analys av integration med förståelse för de metoder för integration som tillämpas inom EU. Kursen erbjuder omfattande ekonomisk analys av den monetära unionen, euron och penning- och finanspolitik inom eurozonen.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.