Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi, 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning i hur fastighetsmarknadens relaterade delmarknader fungerar och samspelar. På mikronivå studeras prisbildning, hur olika aktörer agerar och marknadsmisslyckanden. På makronivå studeras hur fastighetsmarknadens svängningar samspelar med konjunkturen och vilka samband som finns med finansiella marknader och penningpolitiska styrmedel.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4811

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2321

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-31