Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi, 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning i hur fastighetsmarknadens relaterade delmarknader fungerar och samspelar. På mikronivå studeras prisbildning, hur olika aktörer agerar och marknadsmisslyckanden. På makronivå studeras hur fastighetsmarknadens svängningar samspelar med konjunkturen och vilka samband som finns med finansiella marknader och penningpolitiska styrmedel.

Höstterminen 2023

info Campus, Östersund
Se kursplanen

Höstterminen 2023

info Campus, Sundsvall
Se kursplanen

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-01