Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi, 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning i hur fastighetsmarknadens relaterade delmarknader fungerar och samspelar. På mikronivå studeras prisbildning, hur olika aktörer agerar och marknadsmisslyckanden. På makronivå studeras hur fastighetsmarknadens svängningar samspelar med konjunkturen och vilka samband som finns med finansiella marknader och penningpolitiska styrmedel.

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4271

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Höstterminen 2022

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2191

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller