Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och Marknader, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en introduktion till studier i finansiering i allmänhet och finansiella marknader i synnerhet. Kursen täcker viktiga frågor inom penningpolitik, penningmängdsmål och inflationsmål, räntor och valutamarknaden.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.