Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och Marknader, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till studier i finansiering i allmänhet och finansiella marknader i synnerhet. Kursen täcker viktiga frågor inom penningpolitik, penningmängdsmål och inflationsmål, räntor och valutamarknaden.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4951

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 40
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2221

Sista anmälan: 15 april 2020

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00