Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Ekonometri är en central nationalekonomisk metod som används för att studera en mängd olika frågor inom nationalekonomins olika. I kursen ges träning i kvantitativ metod där studenterna studerar olika ekonomiska problem utifrån statistiskt material. Studenterna får formulera teoretiska modeller av samband som skattas med ekonometri, vilka därefter kritiskt analyseras.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 39
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4801

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 39
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2291

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp, Nationalekonomi GR (B) 22,5 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-02