Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi, 7,5 hp

Naturresurser är nödvändiga resurser i produktionsprocesser men överexploatering och icke-hållbart uttag av naturresurser orsakar en försämring av miljön. Kursen utforskar miljöproblemens mångvetenskapliga natur och kopplingar mellan naturresurser och ekonomi. Den ger en tydlig och genomgående förståelse för aktuell teori och policyfrågor inom området miljö- och naturresursekonomi. Kursen fokuserar på teorin om externaliteter, hanteringen av kollektiva varor och resursfördelning över tid, värdering av miljön och samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys.

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L7151

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4223

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2421

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges på Campus och distans (blended learning) genom föreläsningar och seminarier.

Behörighet

NA018G Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp

eller

IG038G Industriell Ekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp
eller motsvarande.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28