Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi, 7,5 hp

Naturresurser är nödvändiga resurser i produktionsprocesser men överexploatering och icke-hållbart uttag av naturresurser orsakar en försämring av miljön. Kursen utforskar miljöproblemens mångvetenskapliga natur och kopplingar mellan naturresurser och ekonomi. Den ger en tydlig och genomgående förståelse för aktuell teori och policyfrågor inom området miljö- och naturresursekonomi. Kursen fokuserar på teorin om externaliteter, hanteringen av kollektiva varor och resursfördelning över tid, värdering av miljön och samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 40 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-L7081

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Sammankomster

Kursen ges på Campus och distans (blended learning) genom föreläsningar och seminarier.

Behörighet

NA018G Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp

eller

IG038G Industriell Ekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp
eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller