Samhällskunskap ger dig bred kunskap om samhället. Du får verktyg för att kunna beskriva, förstå och förklara det ofta komplexa och mångfacetterade samhälle vi lever i.

Samhällskunskap som ämne har en lång tradition, med ett ursprung som går att återfinna i 1918/1919 års skolreform. Ämnets uppgift har alltsedan starten, om än med olika formuleringar, definierats till att fokusera den värdegrund samhället vilar på. Ämnet samhällskunskap vid Mittuniversitetet inriktas mot ämnes- och allmändidaktik, generell samhällsteori, perspektiv på demokrati samt medborgarskapets varierande dimensioner (Citizenship Education). De didaktiska studierna behandlar samhällskunskapens framväxt och funktion och olika ämnesdidaktiska frågeställningar (planera, genomföra och bedöma). Den generella samhällsteorin behandlar områden som välfärdssamhällets utmaningar, globaliseringsprocesser och makt. Frågor om demokrati och medborgarskap speglas således tvärvetenskapligt med såväl nationella som internationella utgångspunkter.

Sidan uppdaterades 2021-02-11