Samhällskunskap

Samhällskunskap ger dig bred kunskap om samhället. Du får verktyg för att kunna beskriva, förstå och förklara det ofta komplexa och mångfacetterade samhälle vi lever i.

Samhällskunskap som ämne har en lång tradition, med ett ursprung som går att återfinna i 1918/1919 års skolreform. Ämnets uppgift har alltsedan starten, om än med olika formuleringar, definierats till att fokusera den värdegrund samhället vilar på. Ämnet samhällskunskap vid Mittuniversitetet inriktas mot ämnes- och allmändidaktik, generell samhällsteori, perspektiv på demokrati samt medborgarskapets varierande dimensioner (Citizenship Education). De didaktiska studierna behandlar samhällskunskapens framväxt och funktion och olika ämnesdidaktiska frågeställningar (planera, genomföra och bedöma). Den generella samhällsteorin behandlar områden som välfärdssamhällets utmaningar, globaliseringsprocesser och makt. Frågor om demokrati och medborgarskap speglas således tvärvetenskapligt ur såväl en nationell som en internationell utgångspunkt.

Kurserna i samhällskunskap täcker de ämnesmässiga krav som ställs på lärare i samhällskunskap i grund- och gymnasieskolan, men är även lämpliga för yrkesgrupper där goda kunskaper om samhället är nödvändiga.

Samhällskunskap går att läsa upp till och med 120 högskolepoäng, med progression från GR (A) upp till och med avancerad nivå.